GİZLİ MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşmeye ek olarak, İyileştir‘in denetimlerinde görev alacak tüm Gizli Müşteriler, aşağıda detaylandırılan ve MSPA tarafından onaylanan Etik Davranış Kuralları’na uyacaklarını beyan ve taahhüt ederler:

İyileştir’de Gizli Müşteri olarak üstlendiğim görevlerde;

 • Tüm ziyaretleri elimden gelen en iyi şekilde, doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde gerçekleştireceğimi,
 • Gizli Müşteri çalışmaları ile ilgili olarak İyileştir tarafından uygulanacak ve projeler öncesinde katılmam istenecek her türlü eğitim ve sınava katılacağımı, bu sınavlardan olumlu sonuçlar aldığım takdirde projelerde görev alabileceğimi,
 • Gizli Müşteri çalışmaları hakkındaki genel ve proje bazındaki eğitimleri dikkatle dinleyeceğimi / izleyeceğimi, görevlendirileceğim projeye başlamadan önce tarafıma iletilen eğitim malzemelerini eksiksiz olarak okuyacağımı, anlamadığım bir şey olursa bunu netleştirmeden işe başlamayacağımı, eğitim almadan yapacağım ziyaretlerin geçerli sayılmayacağını,
 • Eğitim bilgilendirmeleri sırasında bana verilmiş olan sözlü ve yazılı bilgileri İyileştir’in izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, eğitimler sırasında dağıtılan dokümanlardan hiçbir ortamda hiçbir kopya oluşturmayacağımı,
 • Benden yazılı ya da sözlü olarak istenmiş olan her şeyin bir nedeni olduğunu kabul ederek, mantıksız bulduğum konular da dahil olmak üzere verilen direktiflerin aksi hiçbir davranışta bulunmayacağımı,
 • Proje başlangıcında ya da sırasında tarafıma iletilecek zaman planına birebir uyacağımı, ziyaretleri bu plan doğrultusunda gerçekleştireceğimi ve formlarımı proje yetkililerine zamanında ya da zamanından önce ulaştıracağımı,
 • Tüm gizlilik anlaşmalarına uyacağımı,
 • Herhangi bir nedenden dolayı bir ziyareti gerçekleştiremeyeceğim durumlarda İyileştir’i anında haberdar edeceğimi,
 • İyileştir yetkililerinin bana ulaşabilmesi için saha çalışması sırasında cep telefonumu sürekli olarak açık tutacağımı, cep telefonuyla ulaşılamadığım durumlarda proje yetkililerini e-posta, normal telefon, faks, vb. araçlarla düzenli olarak haberdar edeceğimi,
 • Çalışma sırasında topladığım dokümanların hepsini İyileştir’e göndereceğimi, tutmuş olduğum notları, müşterilerden gelebilecek soruları cevaplayabilmek amacıyla en az 60 gün boyunca saklayacağımı,
 • Başka firmalar için Gizli Müşteri olarak çalışan kişilerin, imzaladıkları gizlilik anlaşmalarını ihlal etmelerini istemeyeceğimi ve onları buna teşvik etmeyeceğimi,
 • Herhangi bir yayın organında İyileştir, diğer gizli müşteri hizmet sağlayıcıları, müşteriler veya gizli müşteriler aleyhinde şikayette bulunmayacağımı,
 • İyileştir’in hangi müşteriler için gizli müşteri hizmeti verdiği hakkında hiç kimseyle bilgi paylaşmayacağımı,
 • Gizli müşteri projelerinde ödenen ücretler ve karşılanan giderIerle ilgili hiç kimseyle bilgi paylaşmayacağımı,
 • Gizli Müşteri olarak yaptığım ziyaretler hakkında birinci dereceden yakınlarım da dahil olmak üzere kimseye bilgi vermeyeceğimi, firma adı belirtmeyeceğimi, gözlemlerimi ve tecrübelerimi kimse ile paylaşmayacağımı,
 • Gizli müşteri ziyaretleri sırasında, aşırı miktarda alkol kullanımı, uyuşturucu gibi zararlı maddeler ile gözlem ve denetleme yeteneklerimi kısıtlayabilecek niteliklere sahip hiçbir reçeteli/reçetesiz ilacı kullanmayacağımı,
 • İyileştir’in onayı olmadan hiçbir müşteriyle doğrudan irtibata geçmeyeceğimi,
 • Gerçekleştireceğim ziyaretler sırasında denetlediğim noktadaki işlem süreçlerindeki normal iş akışlarını bozmayacağımı,
 • Gerçekleştireceğim herhangi bir Gizli Müşteri ziyareti sırasında tarafıma Gizli Müşteri olup olmadığım sorulduğu takdirde konudan tamamen habersiz davranarak kimliğimin ortaya çıkmamasını sağlayacağımı, İyileştir tarafından aksi belirtilmediği takdirde Gizli Müşteri kimliğimi denetlediğim noktalarda açıklamayacağımı,
 • Benim, ailemin ya da yakın arkadaşlarımın geçmişte ya da halihazırda çalıştığı firmalar nezdinde yürütülecek Gizli Müşteri projelerinde görev almayacağımı,
 • Çalışma sırasında gerçekleştireceğim giderler konusunda, proje başlangıcında tarafıma iletilecek bütçe dışında hiçbir talepte bulunmayacağımı ve giderlerimle ilgili her türlü belgeyi istendiği takdirde İyileştir’e ibraz edeceğimi,
 • İyileştir’in bilgisi ve onayı olmadan bana verilen işleri başkasına devretmeyeceğimi, kendi yerime başka kimseyi çalıştırmayacağımı, İyileştir tarafından aksi bildirilmedikçe tüm ziyaretleri tek başıma yapacağımı,
 • Dolduracağım formlardaki bilgilerin tarafımca yapılan gerçek gözlemlere ve/veya görüşmelere dayanan doğru bilgiler olacağını,
 • İyileştir’e vermiş olduğum adres, telefon ve diğer kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda İyileştir’e derhal haberdar edeceğimi,
 • İyileştir tarafından atandığım bir projede görev aldığım süre boyunca eş zamanlı olarak, aynı sektörde hizmet veren başka bir firmanın benzer bir işinde çalışmayacağımı,
 • Benden beklenenleri tam olarak yerine getirmeden, ziyaret formlarını eksiksiz olarak teslim etmeden ve kontrol sonuçları alınmadan herhangi bir ödeme talep etmeyeceğimi önceden taahhüt ederim.

Bu belgeyi onaylayarak, bu sözleşme çerçevesinde detaylandırılan dürüstlük, profesyonellik, hakkaniyet ve gizlilik ilkelerini okuduğumu, anladığımı ve uygulamayı kabul ettiğimi, sözleşmeyi ihlal eden herhangi bir davranışta bulunduğum takdirde İyileştir’den hiçbir alacak talep etmeyeceğimi kabul ederim.