Aydınlatma Metni

[Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ.] [Armada İş Merkezi Beştepe Mh. Dumlupınar Blv. No:6/A17 Yenimahalle/ ANKARA adresinde kayıtlı iyileştir.com (“iyilestir”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca işlenen kişisel verilerinizin korunmasına ve bilgi güvenliğinizin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu sebeple sizleri ziyaretiniz ve ürünlerimizi kullanmanız esnasında uyguladığımız gizlilik politikamız çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

1. Toplanan Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Ürünümüz olan Dijital Menü ve Müşteri Geri Bildirim Uygulamalarımızı kullanmanız suretiyle kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel verileriniz hukuka uygun şekilde saklanmakta ve işlenmektedir. Dijital Menü uygulamamızı kullanarak eriştiğiniz ilgili işyerinin menüsü üzerinde geçirdiğiniz ziyaret süreniz ve faaliyetleriniz işyerinin isteği üzerine anonim olmanız suretiyle analiz edilmekte ve raporlanmaktadır. Müşteri Geri Bildirim Formumuz’da sizden istenilen bilgiler hizmet aldığınız işyerinin isteği üzerine formumuzda yer almaktadır. Formumuzu doldururken sizden istenilen kişisel bilgiler iletişim ve kimlik bilgileridir. İyileştir veri minimizasyonu ilkesi gereğince son kullanıcıya dair oldukça az veri toplamaya gayret eder. Bu verileriniz yurtiçindeki güvenli sunucularda tutulur ve yalnızca sizin hizmet aldığınız işyeri ile paylaşılır. Müşteri Geri Bildirim Formumuz’da belirttiğiniz görüşleriniz kimlik bilgilerinizin anonimleştirilmesi suretiyle hizmet aldığınız işyerinin isteği doğrultusunda analiz edilmekte ve raporlanmaktadır. Aynı zamanda seçilebilecek işyeri ve/veya işletmemiz hakkındaki bazı olumlu görüşler yine kişisel bilgilerinizin anonimleştirilmesi suretiyle web sitemizde referans olarak paylaşılabilecektir. Bununla birlikte formumuzun altında yer alan ticari ileti onay kutucuğumuza onay vermeniz halinde bizimle paylaştığınız iletişim verileri üzerinden sizinle iletişime geçilebilecektir. Bununla birlikte iyileştir ile iletişim kurmak, talep, öneri ve şikayetlerinizi iletmek amacıyla internet sitemizde yer alan iletişim formunu kullanmanız halinde kimlik ve iletişim verileriniz ile görüşleriniz bölümünde paylaşmış olduğunuz bilgiler ya da sitemizde yer alan linkler aracılığıyla Facebook, İnstagram veya diğer sosyal medya platformu iletişim kanallarımıza yönlendirilmeniz neticesinde bizimle paylaştığınız bilgiler açık rızanız dahilinde toplanacak; talep ve şikayetlerin takibi, iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bağlı, sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenecektir. Facebook, Instagram ve başkaca sosyal medya platformları üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde ilgili sosyal medya sitelerinin sunucuları yurt dışında bulunduğu için verileriniz yurtdışıyla da paylaşılmış olacaktır. İyileştir web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ürün ödemelerinde iyileştir kredi kartı numaranız ve şifreniz gibi sizden istenecek hiçbir finansal verilerinize erişememektedir. Web sitemiz üzerinden yapacağınız ödemelerde Kanun’a dair yükümlülük anlaşmalı olduğumuz ödeme kuruluşu olan şirkete aittir.

2. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, kanunda açıkça öngörülmesi ve sunduğumuz hizmetin sağlanması amacıyla meşru menfaatimiz gereği tamamen ve kısmen otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca iletişim formumuzu kullanarak veya tanıtım görsellerimiz aracılığıyla yönlendirildiğiniz sosyal medya platformu iletişim kanallarımız aracılığıyla tarafımızla paylaşmış olduğunuz verileriniz açık rızanız dahilinde ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla meşru menfaatimiz için zorunlu olması sebebine dayanılarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda belirtildiği üzere tarafımızca işlenen verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme amaçları ile bağlı olarak iş ortağımız olan hizmet alınan işyeri ve yurtiçindeki kendi sunucumuz ile sosyal medya web sitelerinin sunucularının yurtdışında olması sebebiyle yurtdışı ile paylaşılmaktadır.

4.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin İlgili Kişi Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesine göre; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Veri Sahibi Başvuru Formumuz üzerinden iletebilirsiniz.